TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 424.164
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 82.180
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 174
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 83.225
Siyaset

VE KILIÇLAR ÇEKİLDİ..

Yalova İl Genel Meclis Başkanı Atalay Beştaş’ın basına verdiği Valilik makamı hakkında suç duyurusunda bulunacağım’açıklamasına Yalova Valisi esengül Civelek’ten açıklama ve cevap geldi. Vali Civelek yaptığı açıklamada “ İl Genel..

VE KILIÇLAR ÇEKİLDİ..

Yalova İl Genel Meclis Başkanı Atalay Beştaş’ın basına verdiği Valilik makamı hakkında suç duyurusunda bulunacağım’açıklamasına Yalova Valisi esengül Civelek’ten açıklama ve cevap geldi. Vali Civelek yaptığı açıklamada “ İl Genel Meclisi Başkanı Atalay Beştaş’ın, 05.01.2012 tarihli yerel gazetelerde yer alan “Yalova Valiliği Hakkında Suç Duyurusu” nda bulunacağına dair ifadeleriyle ilgi olarak,  kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür” diyerek şu açıklamayı yaptı:. Yalova İl Genel Meclisinin 09/09/2005 tarih ve 90 sayılı Kararı ile, İl Özel İdaresinin 2004 ve 2005 Yılı Bütçesinden İlimizde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılan ödeneklerle yapılan harcamalar hakkında raporlar hazırlanarak meclis bilgisine sunulması yönünde alınan kararın, Valilik Makamınca 5302 sayılı Kanun’un 15/1 maddesi uyarınca iade edilmesi üzerine, il genel meclisi tarafından 03/10/2005 tarih ve 91 sayılı ısrar kararı alınmıştır. Bunun üzerine Valilik Makamınca idari işlemin iptali amacıyla açılan dava, Bursa 3. İdare Mahkemesince E.  2005/2071 sayılı dosya ile görülmüş, 22/05/2006 tarih ve K. 2006/884 sayılı Kararı ile, esastan incelenmeksizin; İptal davalarına konu olabilecek işlemlerin, idarece kamu gücüne dayalı olarak idare hukuku çerçevesinde tesis edilen, başkaca kişi ve organların iradesine gerek olmaksızın uygulama kabiliyeti bulunan ve tek yanlı irade beyanı ile hukuk aleminde sonuç yaratan işlemler olması gerektiği, dava konusu idari işlemin ise, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken icrai bir niteliği taşımadığı gerekçesiyle, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-b maddesi uyarınca davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.  Temyiz istemi üzerine, Bursa 3. İdare Mahkemesinin 22/05/2006 tarih ve E. 2005/2071, K. 2006/884 sayılı Kararının, Danıştay 8. Dairesinin 17/09/2008 tarih ve E. 2008/1236, K. 2008/5297 sayılı Kararı ile Onanmasına Karar Verilmiştir.  Yukarıda kamuoyuna sunulan bilgilerden anlaşılacağı üzere, Yalova İl Genel Meclisinin 09/09/2005 tarih ve 90 sayılı Kararı ile 03/10/2005 tarih ve 91 sayılı Kararı 2004 ve 2005 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinden İlimizde bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılan ödeneklerle yapılan harcamalara yönelik olup, her yıl ve her dönem rapor hazırlanması yönünde bir karar mevcut değildir.  Kaldı ki, idari yargı kararlarından anlaşılacağı üzere, kesin ve yürütülmesi zorunlu olan ve icrai nitelik taşıyan bir idari işlem olmadığı aşikar olan İl Genel Meclisinin belirtilen kararlarının uygulanması zorunluluğu bulunmadığı gibi; Bu kararların iptali amacıyla açılan davanın, esasa girilmeksizin dava konusu meclis kararlarının idari işlem niteliği taşımaması nedeniyle reddi sebebiyle, söz konusu mahkeme kararının uygulanması imkan ve gereği bulunmamaktadır.  Bu sebeplerle, İl Genel Meclisinin yukarıda belirtilen kararları ile ilgili olarak, kararların alındığı tarihten bu güne kadar İlimizde görev yapan Vali ve kaymakamlarca, kararların uygulanmaması gibi bir durum söz konusu olmamıştır.  Ayrıca, İl genel meclisinin görev ve yetkilerini belirten 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile, köylere hizmet götürme birliklerini düzenleyen 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda, bahsi geçen meclis kararlarına hukuki dayanak olabilecek nitelikte hiçbir hüküm bulunmamaktadır.          Yalova genelinde, köylere hizmet götürme birliklerinin karar organı olan birlik meclisi, birlik başkanı olan vali yardımcısı veya kaymakam başkanlığında, 2  il genel meclisi üyesi, 2 adet köy muhtarından oluşmakta olup, köylere hizmet götürme birliklerinde yapılan harcamalardan, il genel meclisinin bilgi sahibi olmaması müktün değildir” dedi.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL