SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADILAR.

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ak Parti Yalova Teşkilatı ve Milletvekili adayları Temel Coşkun ve Mustafa Pehlivan bugün Uygulama Otelinde düzenlenen basın toplantısı ile seçim beyannamesini açıkladılar. Teşkilat üyelerinin de katıldığı toplantıda bir konuşma yapan İl Başkanı Mashar Aydın,Ak Parti’nin ustalık döneminde halka çok daha önemli projeleri hayata geçirerek refah seviyesinin arttırılacağını ifade etti.  Mashar Aydın şöyle devam etti.“Yeni bir seçime daha giriyoruz. 12 Haziran seçimleriyle birlikte Ülkemiz, üçüncü defa AK Parti iktidarına hazırlanmaktadır. AK Parti’nin bu ustalık döneminde, Türkiye’nin tarihi meselelerinin çözüme kavuşturulduğu ve en büyük hizmetlerin Milletimizin istifadesine sunulduğu bir süreci yaşayacağız. İletişim araçlarının son derece geliştiği ve çeşitlendiği günümüzde, her şey Milletimizin gözleri önünde cereyan etmektedir. Dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini söyleyenler, diğer taraftan dokunulmazlık zırhını kullanarak birilerini tahliye etme derdinde iken; AK Parti, “Yeni Anayasa” çalışmasıyla Türkiye’nin önünü açmaktadır. Halkımız hizmet üreten ile laf üreten arasındaki farkı bilmekte ve tercihini hizmetten yana kullanmaktadır. AK Parti’nin on yıla yaklaşan iktidarı boyunca yapılan hizmetleri elbette bu sayfalara sığdırmak mümkün değildir. AK Parti, birçok alanda devrim niteliğindeki sayısız hizmeti Milletimizin istifadesine sunmuştur. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz demeden çalışan AK Parti kadroları, Milleti yok sayan vesayetçi egemenlerin iktidarına son vererek; Milletimizi iktidarın asli sahibi konumuna getirmiştir. Ülkemiz, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümünü ifade eden 2023 Hedeflerine emin adımlarla ilerlerken; bizler de aynı zamanda “2023 Yalova Vizyonu”nu yaşama geçireceğiz. İnanıyoruz ki Yalova, 2023’e mahalli bir figür olarak değil Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak girecektir. Artık büyük projeleri konuşacağız Biliyoruz ki siyasetin tek limanı ahlaktır. Siyasi ahlakı ve nezaketi önceleyen bir anlayışla; bütün kurumlar arasında iletişim, işbirliği ve ortak çalışma kültürü egemen kılınacaktır. Bu sinerjinin sonucu olarak da siyaset, çatışmanın ve çekişmenin değil; dayanışmanın ve hizmetin aracı olacaktır. Biliyoruz ki Yalova halkı da dayanışma ve hizmet odaklı siyasetten yana taraftır. Bizler AK Parti Yalova Milletvekili Adayları olarak, halkımızın tamamını hiçbir cinsiyet, etnik köken, dini mensubiyet ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin kucaklayacak ve en güçlü şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edeceğiz. Meclis çatısı altında bir yandan Ülkemizin geleceğini inşa etmek için çalışırken; aynı zamanda Yalova’nın gelişmesini sağlayacak projelerin ve yatırımların da takipçisi olacağız” dedi. AKP Yalova İl Başkanı Mazhar Aydın’ın açıklamalarından sonra AKP Yalova Milletvekili adayları Temel Coşkun ve Mustafa Pehlivan 16 maddelik seçim beyannamesini maddeler halinde kamuoyuna açıkladılar. AKP’nin Yalova Seçim Beyannamesinde şu maddeler yer aldı; 1. YEREL YÖNETİMLER AK Parti, yereli önceleyen ve siyaseti yerelden başlatan bir düşüncenin temsilcisidir. Yerel yönetimler millete hizmetin başlangıç noktasıdır. Hedefimiz daha etkin ve verimli yerel yönetim ve daha çok hizmettir. Çatışmacı siyaset Yalova’ya zaman kaybettirmektedir. Yeni dönemde, başta belediyelerimiz olmak üzere yerel yönetimler arasındaki iletişim ve işbirliği geliştirilecek; yerel yönetimlerimizce sunulan projelere merkezden destek verilmesine yönelik girişimlerde bulunulacaktır. Yalova’ya daha fazla yatırım yapılması için belediye başkanlarımızla ve diğer yerel yönetim temsilcileriyle parti farkı gözetmeksizin uyum içerisinde çalışılacaklardır. 2. ÜNİVERSİTE AK Parti iktidarı tarafından 2008 yılında kurulan Yalova Üniversitesi, ilimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmesine katkıda bulunacak ana unsurlardan biridir. Üniversitemiz, güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü ve lider sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir. Yeni dönemde, Altınova ilçesinde tersanecilik sektörüne yönelik Meslek Yüksekokulu, Çiftlikköy ilçesinde Bilişim Meslek Yüksekokulu, Taşköprü beldesinde Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu açılması; Termal Meslek Yüksekokulu ve Armutlu Meslek Yüksekokulu hizmet binalarının yapılması; Yalova Üniversitesi Merkez Kampusu’nun TİGEM arazi içerisinde inşa edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, Yalova Üniversitesi bünyesindeki mevcut fakültelerin yanı sıra yeni fakülte ve bunlara bağlı bölümlerin açılması yönündeki girişimler desteklenecektir. 3. İSTİHDAM Yalova, Ülkemizin nüfus artış hızı en yüksek ve en fazla göç alan şehirlerinin başında gelmektedir. İşsizlik, ülkemizin temel meselelerinden bir olmakla birlikte, bu niteliği nedeniyle Yalova için de öncelikli sorunlar arasındadır. Bu bağlamda Yalova’nın göze çarpan bir özelliği de Organize Sanayi Bölgesi olmayan Ülkemizdeki tek il olmasıdır. Yeni dönemde, kuruluş çalışmaları devam eden Gemi Yan Sanayi İhtisas OSB, Bilişim İhtisas OSB ve Çiçekçilik OSB tamamlanarak işletmeye alınacak; Kompozit İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Taşıt Araçları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adıyla iki yeni OSB daha kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Orta vadede yaklaşık 10.000 kişiye iş imkânı sağlayacak yeni OSB’ler, istihdam sorununun çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. Bu çerçevede yatırımcıların ilimizi tercih etmelerine yönelik siyasi ve idari tedbirler uygulamaya konacaktır. 4. EĞİTİM Yalova okul öncesi, ilk ve orta eğitim hizmetleri bakımından görece gelişmiş bir ildir. İlimiz bu yıl da YGS sıralamasında birinci olarak hepimizi gururlandırmıştır. Bu düzeyin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulacaktır. Yeni dönemde, ? 16 Derslikli Anadolu Öğretmen Lisesi ve Pansiyon – Spor Salonu? Çiftlikköy İlçemizde 24 Derslikli Genel Lise? Hacımehmet TOKİ Konutları Bölgesinde 24 Derslikli İlköğretim Okulu? Kazımiye Millet Çiftliği Bölgesinde 18 Derslikli İlköğretim Okulu ? Çiftlikköy Siteler Mahallesinde 18 Derslikli İlköğretim Okulu? Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu ? Yalova Merkez ve Çınarcık İlçesinde 5 Derslikli Anaokulu yapılacaktır. 5. SAĞLIK AK Parti iktidarının daha başında “Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı”nı hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Yalova’da 2002 öncesi yarım kalan sağlık yatırımlarının hepsi tamamlanmış ve bugüne kadar sağlık yatırımları için toplam 36 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Çınarcık Devlet Hastanesi çok kısa bir süre önce hizmete açılmış; Merkez Sağlık Kompleksi inşaatına başlanmış ve Altınova Devlet Hastanesi proje ve etüd çalışmaları tamamlanarak inşaat safhasına gelinmiştir. Yeni dönemde, Evde Sağlık Hizmeti Programı toplam 5 ambulansla bütün ilçelerde yaygınlaştırılacak; sağlıkta tesis yatırımları tamamlanacak ve kadro ihtiyacının giderilmesi sağlanacaktır. 6. SOSYAL HİZMETLER AK Parti iktidarında Sosyal Hizmetler alanında büyük hizmetler yapılmış; Hükümetlerimiz daima kimsesizin kimsesi olmuştur. Bu kapsamda, Yalova Huzurevi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesine alınmış; Sevgi Evleri Projesi hayata geçirilmiş; özürlülerimize ve yaşlılarımıza yönelik Evde Bakım Hizmeti uygulamaya konmuş; nakdi ve ayni yardımlar artırılmıştır. Yeni dönemde, Çınarcık İlçemizde 12 dönüm üzerinde 45 adet müstakil ev ve 1 ana binadan oluşan ve projesi tamamlanan Yaşlı Hizmet Merkezi’nin yapımı sağlanacaktır. Devletimizin himayesinde yurtlarda barındırılan çocuklarımızın sosyal hayata entegrasyonlarını kolaylaştırmak ve çocuklarımızın ev ortamında büyümelerini sağlamak amacıyla 2 adet Çocuk Evi açılacaktır. Özürlü çocuklarımızın rehabilitasyonu için Tarımsal Rehabilitasyon Merkezi oluşturulması sağlanacaktır. 7. TARIM AK Parti Hükümetleri döneminde tarıma en yüksek oranda destek verilmiş ve tarımsal faaliyetlerin modernizasyonuna yönelik yatırımlar teşvik edilmiştir. 2002 buyana Tarımsal Destek, Kooperatif Desteği, Proje Desteği olmak üzere toplam 14.141.961 TL destek sağlanmıştır. Yeni dönemde ilimizde tarımsal katma değerin artırılmasına destek verilecek; anaç sığır, makine-ekipman, süt, mazot, gübre, yem bitkileri ve tarımsal danışmanlık destekleri artırılacaktır. Arıcılık, balıkçılık ve gıda ormancılığı teşvik edilecektir. Süs bitkileri ve çiçekçilik sektörünün önünün açılmasına yönelik tedbirler uygulamaya geçirilecek ve 2006 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi’nin işletmeye alınması sağlanacaktır. 8. KÖYLERE DESTEK AK Parti iktidarı döneminde, KÖYDES ve BELDES programları kapsamındaki projeler ve İl Özel İdareleri yatırımları ile köylerimizin yaşam kalitesi büyük ölçüde artırılmıştır. Bu çerçevede sadece KÖYDES kaynaklarından yol çalışmaları için 11.793.100 TL, su götürme çalışmaları için 6.300.595 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Yeni dönemde, köylerimize yönelik destekler artarak devam edecektir. Hükümüzetimizce başlatılan “Bin Günde Bin Gölet” Projesi kapsamında Çınarcık, Armutlu, Çiftlikköy ve Altınova’da 5 tane Büyük Sulama Göleti; Ortaburun Baraj Gölü’nün sulama amaçlı kullanımına yönelik ise isale hattı yapılacaktır.Köylerimize yönelik kırsal kalkınma destekleri, sulama projeleri, kanalizasyon şebekesi yapım ve yenileme, arıtma tesisi yapımı çalışmalarına hız verilecektir. 9. TURİZM Turizm Yalova’nın ana ve sektörlerinden biri olarak il ekonomisi içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. AK Parti iktidarında Yalova’nın sahip olduğu yüksek turizm potansiyelini harekete geçirmek amacıyla 16 Aralık 2006 tarihinde Termal ve Armutlu İlçeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Merkezi” ilan edilmiştir. Yeni dönemde, Turizm Teşvik Kanunu’ndan yararlanmak üzere planlanmış olan 1.700 dönümlük arazi üzerinde 30 adet beş yıldız ve üstü turistik tesis yapılması sağlanacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Termal Belediyesi’nin ortak koordinasyonuyla İlimize Kongre, Sağlık, Spor ve Doğa Turizmine yönelik toplam 30.000 yatak kapasiteli yeni tesis kazandırılacak ve yaklaşık 5.000 kişiye istihdam sağlanacaktır. Halen atıl durumda olan ETİBANK Tesisleri, Çiftlikköy Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşülerek kısa vadede İlimiz ekonomisine kazandırılacaktır. 10. GENÇLİK VE SPOR AK Parti iktidarı döneminde, Gençlik Merkezi aktif hale getirilerek gençlerimize yönelik sosyal ve kültürel aktiviteler nicelik ve nitelik olarak artırılmıştır. Belediyelerin amatör spor kulüplerine maddi destek sağlaması yönünde yasal düzenleme yapılmış; Yalova Spor Kulübü’nün de dahil olduğu Üçüncü Lig profesyonel futbol kulüplerimizin deplasman kafilelerinin bütün konaklama ve ulaşım giderlerinin Futbol Federasyonu tarafından karşılanması sağlanmıştır. Yeni dönemde, Yalova Merkezde 2000 kişilik Kapalı Spor Salonu ile olimpik yüzme havuzu, kortlar ve oyun alanlarını ihtiva eden bir Spor Kompleksi; Çınarcık İlçemizde ise 250 kişilik Kapalı Spor Salonu yapılması sağlanacaktır.Amatör ve ferdi sporlar desteklenecek; uluslararası sportif başarı gösteren sporcuların ödüllendirilmesi sağlanacaktır. Yalovaspor’un yeniden profesyonel lige çıkması için her türlü destek verilecektir. 11. ULAŞIM AK Parti iktidarında Yalova Bölgesi’nde 290 milyon TL kaynak kullanılarak toplam 24 kilometre bölünmüş yol yapılmıştır.Yalovamız, İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninin tam ortasında ve Ülkemizin en yoğun ulaşım ağının geçiş noktasında yer almaktadır. İhalesi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen “İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Projesi” ilimizi ekonomik, sosyal ve çevresel olarak etkileyecektir. Yeni dönemde, Yalova ana ulaşım ağının da İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Projesi’ne entegre edilmesine yönelik alt projelerin devreye sokulmasıyla birlikte 77 kilometre uzunluğundaki Yalova-İzmit Çevre Yolu’nun yapımına başlanacak; ayrıca Armutlu–Çınarcık–Bursa Karayolu bağlantılı 40 metre genişliğinde ve 5.5 kilometre uzunluğundaki Çevre Yolu’nun yapımı sağlanacaktır. 12. BÖLGESEL KALKINMA AK Parti iktidarında kurulan Kalkınma Ajansları aracılıyla, kalkınma bölgesel ölçekte planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce ile birlikte Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde bulunan Yalova, bölgenin gelişme potansiyeli en yüksek illerinden biridir. Yeni dönemde, “Doğu Marmara Bölgesel Gelişme Stratejisi”ne uygun olarak, yüksek katma değer yaratan sektörlerin ilimize kazandırılması sağlanacaktır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığıyla, başta yerel yönetimler olmak üzere, KOBİ’ler, STK’lar ve Girişimcilerimize, Teknik Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği, AR-GE Desteği, Girişimcilik Desteği vb. destekler sağlanacaktır. 13. TOPLU KONUT AK Parti iktidarında bütün Türkiye sathında toplu konut seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda Yalova’da da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 300’ü dar gelirlilere ait olmak üzere 1152 konutluk Hacımehmet Toplu Konut Projesi ile 128 konutluk Kazımiye Toplu Konut Projesi hayata geçirilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Yeni dönemde, Yalova Merkez Bağlarbaşı Mahallesi’nde TOKİ tarafından 400 konutluk “Kentsel Dönüşüm Projesi” hayata geçirilerek, sağlıksız ve tehlikeli konutlarda yaşayan bölge sakinlerinin hizmetine sunulacaktır. Ayrıca kısa vadede TOKİ Hacımehmet Toplu Konut Bölgesi’nde bir Cami ile 24 Derslikli İlköğretim Okulu’nun yapımı sağlanacaktır. 14. KENTSEL SOSYAL ALANLAR Yalovamız hızlı bir kentsel gelişme ile karşı karşıyadır. Kentsel gelişme, yeni soysal alanlar ve mekânsal düzenlemeleri gündeme getirmektedir. Yeni dönemde, mülkiyeti Yalova Belediyesi’ne ait olan 60 dönümlük arberetum alanının “Yeni Kent Meydanı” olarak düzenlenmesi ve bir bölümünde de içerisinde resmi kurumların yer alacağı “Kamu Kurumları Kampüsü” şeklinde uygulama yapılması desteklenecektir. Yalova’nın yıllardır atıl kalmış önemli bir değeri olan Dereağzı Bölgesi’nde 40 dönümlük sosyal ve ticari donatı alanı oluşturularak Yalova halkının ve il ekonomisinin istifadesine sunulacaktır. 15. ÇEVRE Yalova son derece zengin bir doğal çevreye sahip olup AK Parti iktidarı döneminde, doğal çevrenin korunmasına yönelik çok önemli yatırımlar hayata geçirilmiştir. Bu dönemde, Yalova, Çınarcık, Esenköy ve Armutlu İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri 65 Milyon Dolar, Düzenli Katı Atık Depolama Alanı ise 1 Milyon Dolarlık yatırımla işletmeye alınmıştır. Yaklaşık %60 orman alanına sahip olan Yalova Uluslararası Model Orman Ağı’na dahil olmuş; ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler bu bağlamda uygulamaya konulmuştur. Yeni dönemde, proje çalışması tamamlanan ve ihale aşamasına gelen Koruköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin yapılması sağlanacaktır. 16. AVRUPA BİRLİĞİ Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Üyelik Müzakereleri AK Parti iktidarı döneminde başlamış ve ülkemiz üyelik sürecinde bir birinden önemli reformları hayata geçirmiştir. Üyelik sürecinin en somut sonuçlarından biri de Avrupa Birliği Fonları olmuştur. Yalova bugüne kadar Ülkemizde verilen Avrupa Birliği hibe fonlarından aldığı %0,15’lik payla 63. sırada yer almakta ve bu fonlardan yeteri kadar yararlanamamaktadır.Yeni dönemde, ilimizin AB fonlarından daha fazla yararlanmasına yönelik girişimlerde bulunulacak ve bu çerçevedeki proje girişimleri desteklenecektir.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADILAR.

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yalova Atakent Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin