TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 360.849
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 30.862
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 223
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 27.352
Uncategorized

PROTOKOL İMZALANDI

Yalova Ticaret Odası ve KOSGEB Bursa İGEM arasında imzalanacak olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi İşbirliği Sözleşmesi Yalova Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özel ve KOSGEB Bursa İGEM Müdürü Ahmet..

PROTOKOL İMZALANDI

Yalova Ticaret Odası ve KOSGEB Bursa İGEM arasında imzalanacak olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi İşbirliği Sözleşmesi Yalova Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özel ve KOSGEB Bursa İGEM Müdürü Ahmet Akdağ arasında imzalandı, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında faaliyet gösteren Doğu Marmara Konsorsiyumu’nun Proje Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa İşletmeleri Ağı’nın tanıtım filmiyle başlayan toplantıda YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celal ÖZEL: “Avrupa Birliği, KOBİ’lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBİ’lere iş desteği veren faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı’nı oluşturmuştur. 44 ülkede işletmelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye’de 7 bölgesel hizmet noktasında faaliyet göstermektedir. Yalova Doğu Marmara Konsorsiyumunda yer almaktadır ve bu kapsamda çalışmalarımızı KOSGEB Bursa İGEM ile beraber yürüteceğiz. Avrupa işletmeler ağı çalışmalarının hedefinde KOBİ’ler vardır. KOBİ’lere Yalova ölçeğinde baktığımız zaman, YTSO’ya üye kuruluşların çalışan sayılarına göre sınıflandırmada,   % 74’ü  1-9 kişi çalıştıran kuruluşlar  % 21,98’i  10-49 kişi çalıştıran kuruluşlar  % 3,19’u  50-249 kişi çalıştıran  % 0,55’i ise 250 ve üstü kişi çalıştıran kuruluşlar oluşturmaktadır. Ciro durumuna göre baktığımız zaman ise; % 60,75’ini 1 milyon TL’ye kadar yıllık cirosu olan kuruluşlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu oranlardan anlaşılacağı üzere; kuruluşların çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’lerin de çoğunluğunu mikro ölçekli kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu veriler aynı zamanda KOBİ’lerin Yalova ekonomisi açısından da önemini de ortaya koymaktadır. KOBİ’lerin gelişimi ve rekabet gücünü artıracak her türlü desteğin sağlanması bizim için en önemli konular arasında yer almaktadır. Yalova’daki kuruluşlarımızın 2009 yılı sonrası planlarında  % 49,4 ile iç pazarda büyüme isteği ilk sırada yer almaktadır. Büyüme planlarımızda kuruluşumuzla ilgili yapısal değişiklilerle ilgili, atacağımız doğru adımlar bizi ideallerimize ulaştırmada önemli noktalara taşıyacağından eminim. Kuruluşların büyümesinde en önemli etkenlerden biri olan rekabet gücümüzü artırmanın yolu, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçmektedir. İnovasyon kapasitemizin artışı ulusal ve uluslararası tercih edilebilirliğimizi artıracaktır. Bu bakımdan gerek yapısal eksiklilerin giderilmesi gerekse inovasyon kapasitemizin artırılmasında kuruluşlarımızın cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda atılacak adımlar kuruluşlarımızın gelişimi yanında dış pazarda büyüme planları yapar hale getirecektir. Tabi ki KOBİ’lerimizin kısıtlı kaynakları ile bilgiye ve uygun finansal kaynaklara ulaşmasında yaşadığı zorluklarında farkındayız. Avrupa İşletmeler Ağı bu zorlukların giderilmesi adına önemli bir çalışma olacaktır. Avrupa İşletmeler Ağı çalışmaları kapsamında, AB’ye entegrasyon, uluslararası ticari işbirlikleri, inovasyon ve teknoloji geliştirme, 7. Çerçeve Programının tanıtılması faaliyetlerine yer verilecektir. Avrupa İşletmeler Ağı projesi ilimizin rekabet gücüne ve Yalova’da iş dünyasının AB’ye uyumu anlamında önemli katkılar sağlayacaktır. KOSGEB öncülüğünde başlatılan bu çalışmalar ve toplantımıza katılımları için KOSGEB Başkan Yardımcısı Sayın Tuna Şahin’e ve İlimizde çalışmaların sürdürülmesi adına katkılarından dolayı da KOSGEB Bursa İGEM Müdürü Sayın Ahmet Akdağ’a teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi – Doğu Marmara Konsorsiyumu Proje Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısının hepimiz için faydalı olmasını diliyorum” dedi. KOSGEB Bursa İşletme Geliştirme Merkez Müdürü Ahmet AKDAĞ “Büyüme gücüne ve isteğine sahip, yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi KOBİ’ler, bugün küresel ekonominin en önemli büyüme motorları olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik kriz sırasında, büyük şirketler ölçek küçültme programları yürütürken, KOBİ’ler istihdam yaratabilen az sayıda firma arasında yer almaya devam etmektedir. Avrupa Birliği’nde, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) 250 kişinin altında insan çalıştıran, yıllık ciroları 50 milyon Euro’nun üzerinde olmayan (ve/veya yıllık toplam bilançoları 43 milyon Euro’nun üzerinde olmayan) işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım doğrultusunda, AB genelindeki 23 milyon KOBİ, tüm şirketlerin yüzde 99’unu temsil etmekte ve yapılan araştırmalar göstermiştir ki yaklaşık 75 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. KOBİ’ler AB’de olduğu gibi Türk ekonomisinin de temel taşlarını oluşturmaktadır,250’den az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı 25 Milyon TL’den az olan işletmeler ülkemizde KOBİ olarak tanımlanmaktadır.Ülkemizdeki işletmelerin %99.90’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır.Bu işletmeler toplam çalışanların %80.57’ sini istihdam etmekte, toplam yatırımların %61.99’unu gerçekleştirmektedir.Ülkemizde yaratılan katma değerin %58.48’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilirken, yapılan ihracatın %56.30’unu da gene KOBİ’lerimiz gerçekleştirmektedir.Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere gerek  AB’de gerekse ülkemizde KOBİ’ler ekonominin belkemiğini oluşturmaktadır. Ekonomideki bu büyük ve kilit rolleri dolayısıyla; KOBİ’lerin üretim, ürün ve hizmetlerinde kalite ve  verimliliği arttırmak,  teknolojik düzeylerini yükseltmek, Pazar paylarını büyütmek ve uluslar arası pazarlara açılmalarını sağlayabilmek için çalışmalar yapan KOSGEB; KOBİ’lerin verimliliğini arttırarak dünya ekonomileri ile bütünleşip rekabet edebilmeleri ve AB’ne uyum sağlayabilmelerini kendine misyon edinmiştir.Rekabetçilik yolunun KOBİ’lerden geçtiği gerçeğinden hareketle girişimciliğin teşvik edilmesi ve uygun iş ortamlarının sağlanmasında çok önemli görülmektedir. KOBİ’ler, Türkiye’deki ekonomik büyümeye yakıt sağlamaktan esneklik yaratmaya; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü kurma hedefinden, istihdamın desteklenmesine kadar birçok alanda çok önemli roller üstlenmektedir. Proje kapsamında bölgemiz KOBİ’lerine sunduğumuz hizmetlerin başlıcaları şunlardır: 1) Firmaya özel olarak gerçekleştirilen ve firmaların mevcut durum analizlerinin yapılması, böylece ihtiyaç duyduğu teknolojileri açığa çıkarmak için yapılan teknoloji değerlendirmeleri, 2) Teknoloji ihtiyaçları olan ve/veya mevcut teknolojilerini geliştirmek isteyen firmalara yönelik olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere,  Ağ kapsamında faaliyet gösteren diğer işletmelerle işbirliği ve ortaklık imkanları; bu kapsamda lisans anlaşmaları yapılması, know-how satımı/satın alımı, insan kaynağı değişimi, tasarım ve bilgi teknolojisi konularında destek sağlamaya yönelik hizmetler,3) Bölgemizdeki KOBİ’lerin Ağ kapsamında faaliyet gösteren işletmelerle ticari işbirlikleri sağlamalarına yönelik hizmetler; bu kapsamda firmaların yurtdışı pazarlarını genişletmelerine yönelik  distribütörlük, karşılıklı üretim, lojistik ve tedarik,franchising ve  yan sanayi üretimine yönelik ortaklık kurmalarının yolunu açan bir Ticari İşbirliği Veritabanı oluşturulması 4) Ticari İşbirliği Veritabanında yer alan işletmeler tarafından sunulan ve bu işletmelere sunulan Teknoloji ve ticari ortaklık tekliflerinin Ağa ait sistemde yayınlanması, 5) Yine Ticari İşbirliği Veritabanında yer alan işletmelerin Ağ kapsamındaki diğer işletmelerle yüz yüze gelmelerine yönelik uluslararası eşleştirme etkinlikleri ve ticari ya da teknolojik proje pazarlarının düzenlenmesi, 6) AB 7. çerçeve programları, ARGE fonları, AB fonları ve mali yardımları gibi AB direktif ve mevzuatı hakkında genel bilgilendirme amaçlı ücretsiz Seminerler ve Paneller; 7) Kalite eğitimleri, dış ticaret eğitimleri gibi iş yaşamı yönelik teknik konularda, ayrıca AB Fonları’na proje hazırlamaya yönelik ücretsiz Atölye Çalışmaları ve Bilgi Günleri olarak saymak mümkündür.Bu kapsamda bugüne kadar,Firma ziyaretleri yanında, işletmelerde teknoloji değerlendirme çalışmaları yapılmakta, Teknoloji bültenleri yayınlanmakta, yenilikçi ürün ve fikirlerin sergilendiği proje pazarları düzenlemekte ve yurtdışındaki bu konudaki faaliyetlere KOBİ’lerle birlikte katılım sağlanmaktadır. Çerçeve programına ilişkin yalnızca farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarla sınırlı kalınmamakta, projede çalışan uzmanlar tarafından KOBİ’ler programa katılmaları için teşvik edilmekte çağrılar ve ortak arama duyuruları yayınlamaktadır. Bunun yanında KOBİ’lerimize ihaleler, fonlar, ticari heyetler, alım satım talepleri vb. konularda haberler içeren e-posta duyuruları da yapılmaktadır. Bir işletmenin Ağ kapsamında sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi, özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ağın hizmet alanına giren işletmelere ticari ve teknolojik işbirliği teklifi sunabilmek ve yine bu işletmelerden teklif alabilmek için proje ortaklarından herhangi birine gitmeleri ve proje uzmanlarından bu kapsamda alacakları hizmetle Avrupa İşletmeler Ağı veritabanına kaydolmaları yeterlidir.Proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizden bahsetmemiz gerekirse;1) Ticari İşbirliği Veritabanı’na kaydolmak isteyen ve proje kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen 830  işletme ile görüşülmüş ve 215 adet işletmenin proje veritabanına kaydı gerçekleştirilmiştir.2) Proje kapsamında bugüne kadar eğitim faaliyetlerini de içeren toplam 2718 katılımcının yer aldığı 69 adet yerel etkinlik, toplam 455 katılımcının yer aldığı 12 adet eşleştirme etkinliği gerçekleştirilmiştir.Reel sektörümüzün yaşadığı bu zor günler, KOBİ’lerimizin ayakta kalabilmesi için yeni yollar bulmalarını; kendilerine cevaplarını bilmedikleri pek çok yeni sorular sormalarını gerektirmektedir. Kriz dönemlerine talep hemen herkes için daralır ancak yeni fikri olmayanlardan daha çok eksilip, yeni fikirler ve yeni ürünler geliştirenlere yönelir. Bu grupta yer almak isteyen KOBİ’lerimize Avrupa İşletmeler Ağı ücretsiz olarak bilgi, danışmanlık, AB mevzuatı, Pazar araştırma hizmetleri verecektir. Bunun yanında, Avrupa İşletmeler Ağı’na entegre olan bu sistemde, KOBİ’lerimiz AB’deki yüzbinlerce KOBİ’ye direkt ulaşabilecek, ortak arama, teknoloji transferi, ihracat imkanları, Pazar araştırmaları yapabileceklerdir. Böylece AB çapındaki yüz binlerce işletmeyle iş yapma ve/veya ortak proje geliştirme imkanı KOBİ’lerimize açılmış olacaktır. Bizim, Doğu Marmara Konsorsiyumu olarak, Avrupa İşletmeler Ağı’ ndan anladığımız birlikte çalışmak, işbirliği yapmak ve irtibat halinde olup  yeni neler yapabiliriz sorusuna yanıt aramaktır” dedi. KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna ŞAHİN “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ), Dünya ekonomisindeki rolü giderek önem kazanmaktadır. KOBi’ler, yeni istihdam alanları oluşturulmasındaki katkıları, piyasa değişikliklerine uyum sağlama yetenekleri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasındaki etkileri ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde gün geçtikçe daha kritik noktada olmaktadırlar. Hepimizin yakından takip ettiği üzere 2007 yılından itibaren küresel olarak varlığını hissettirmeye başlayan ve “Büyük Buhran”dan bu yana en önemli dönemlerden biri olarak addedilen küresel krizin etkileri atlatılmaya çalışılmaktadır. Küresel kriz tecrübe ortamından, uluslararası ticaret içerisinde etkin bir aktör olarak yer alan ve ülkemiz işletmelerinin %99’unu oluşturan KOBİ’ler de nasibini almıştır. Her kriz bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Şüphe yok ki krizin etkileri yine KOBİ’lerin öncülüğünde atlatılacaktır. Krizin etkilerini en hızlı saran ve rekabette öne geçen KOBİ’ler yeni dönemin aktörleri olacaktır. KOBİ’lerin ve içinde bulunulan küresel kriz ortamının kritik önemi karşısında politika geliştirici ve uygulayıcıların sorumlulukları katlanarak artmaktadır. Gerek ulusal hükümetler, gerekse dünya ekonomilerini yönlendiren AB gibi uluslar üstü kuruluşlar, KOBİ’lerin oluşmasına ve geliştirilmesine yönelik alternatif destek mekanizmaları geliştirmek ve KOBİ’lerin sorunlarına yönelik darboğazları açmak üzere çözüm arayışındadır.  Ülkemiz açısından KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların ve Avrupa Birliği uyum sürecinin hızla devam ettiği şu günlerde AB’nin KOBİ’lere yönelik destek programların başında işletmeler ve girişimciler için geliştirdiği “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı” ve onun altında sizlerle birlikte hayata geçirdiğimiz “Avrupa İşletmeler Ağı” gelmektedir. Avrupa Birliği, uzun yıllardan beri uyguladığı KOBİ’lere yönelik Topluluk Programlarını 2007 itibariyle bütçesini ve içerisinde yer alan araçları zenginleştirerek 2007-2013 yılları için “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı” alt bileşeni “Girişimcilik ve Yenilik Programı” adıyla ortaya koymuştur.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen “Girişimcilik ve Yenilik Programı” altında en önemli hizmet araçlarından biri olarak göze çarpan “Avrupa İşletmeler Ağı” ulusal koordinasyonu ise Başkanlığımız tarafından üstlenilmiştir. KOSGEB Başkanlığı olarak, KOBİ’leri desteklemek ve geliştirmek olan ana misyonumuza daha büyük bir bağlılıkla ve edindiğimiz tecrübelerin ışığında AB’nin bu enstrümanına katılım için 2007 yılında faaliyetlere başladık. Bizlerle aynı coşkuyu ve tecrübeyi paylaşan, enerji ve yeteneklerimizi birleştirebileceğimiz ve AB’nin bu ağın kurulması için açtığı yarışta farklı olmamızı sağlayabilecek odalardan, vakıflardan ve üniversitelerimizden oluşan tam 24 değerli kurum ve kuruluşumuzla bu yola çıktık. Sonuçta AB’ye ülke olarak sunduğumuz 8 teklifin 7’si kazanılmış ve 44 ülkeden 572 yerel kuruluşun sahiplendiği Avrupa İşletmeler Ağı içerisinde Türkiye Konsorsiyumları tesis edilmiştir. 90’ların ikinci yarısından itibaren önce Avrupa Bilgi Merkezi Muhabir Ofisi olarak, 2003 yılından sonra da Avrupa Bilgi Merkezi adıyla toplam 9 adet Merkezin birçoğunda lider, bazılarında ortak pozisyonunda olan KOSGEB, bu konuda sadece ülkemiz ölçeğinde değil, bir çok yeni AB üyesi ülkeden daha fazla tecrübeye sahiptir. Diğer taraftan Avrupa coğrafyasındaki işletmelerin teknoloji transferi yapabilmeleri ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yönlendirilmelerini hedefleyen Yenilik Aktarım Merkezleri 2004-2008 yılları arasında KOSGEB’in liderliğinde Ankara ve İzmir’de hizmet vermiştir. Resmi olarak 2008 yılı itibariyle üye ülkelerde hizmet vermeye başlayan ağda yer almamızda, 1990’dan itibaren Başkanlığımızın bu ağın nüvesini oluşturan yapılar içerisinde yer almamızın yadsınamaz katkısı bulunmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Bilgi Merkezleri ve Yenilik Aktarım Merkezleri olarak birbirinden ayrı olarak çalışan iki ağın Avrupa Komisyonu tarafından tek bir çatı altında birleştirilmesi ile kurulmuştur. Yeni sistemde kurulan konsorsiyumlar sayesinde önceki yapıda ülkemizdeki 11 noktadan hizmet sunulurken, Konsorsiyumlara bağlı Temsilcilik Ofislerinin de eklenmesi durumunda hizmet alınabilecek nokta sayısı 44’e ulaşmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı, Ankara, Kahramanmaraş, İzmir, Gaziantep, Samsun, İstanbul ve Bursa merkezli ortaklık yapısı ile tüm Türkiye’ye hizmet verecek  şekilde yapılanmıştır. Başkanlığımız toplam 10 KOSGEB Hizmet Merkezi ile, 6 farklı konsorsiyumda görev almaktadır. Bu müdürlüklerimizden 5 tanesi aynı zamanda bulunduğu konsorsiyumun lideri durumundadır. Avrupa İşletmeler Ağının Türkiye bütçesi, 2008 – 2010 dönemi için yaklaşık 13.7 milyon Avro olup, bu katkının %70’i KOSGEB tarafından finanse edilmektedir.Temelde işletmelerin her türlü bilgi ve yönlendirme ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Avrupa İşletmeler Ağı’nın KOBİ’lere yönelik faaliyetlerini, 3 başlıkta gruplandırabiliriz. Bunlar;• Uluslararasılaştırma ve Ticari İşbirlikleri• Yenilik aktarımı ve teknoloji transferi ve• 7. Çerçeve Programı ile Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı arasında köprü olmasıdır. Bu faaliyetler kapsamında, ülkemizde geçtiğimiz dönem içinde yaklaşık 81.000 kişinin katılımıyla 2400’ün üzerinde yerel etkinlik organize edilmiştir.  Avrupa Birliği, Avrupa Pazarı ve proje işbirliği imkânlarına ilişkin 35 binin üzerinde soru yanıtlanmıştır. Uzmanlık isteyen danışmanlık hizmetinden faydalanan müşteri sayısı 7850, ikili iş görüşmelerine katılım sayısı 2600’ün üzerindedir.  Komisyon tarafından kurulan İşbirliği veri tabanlarına ülkemizden 5112 işbirliği teklifi kaydedilmiş, binlerce Avrupalı işletme söz konusu işbirliği çağrılarıyla ilgilenmiştir. Bu rakamlar resmi olarak kısa bir süre öncesinde hizmetler başlamış olmasına rağmen, işletmelerimizin ve girişimcilerimizin ilgisini ve konsorsiyumları oluşturan ortakların da faaliyetleriyle ilgili hassasiyetini göstermektedir. Diğer taraftan, Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen binden fazla Avrupalı firmanın işbirliği teklifleri söz konusu veritabanından süzülmüş ve konsorsiyum web sayfaları aracılığıyla işletmelere duyurulmuştur. 156 İşbirliği anlaşması yapılmış olup bu rakamlar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Çerçeve Program’a ilişkin yalnızca farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarla sınırlı kalınmamakta, projede çalışan uzmanlar tarafından KOBİ’ler programa katılmaları için teşvik edilmekte, çağrılar ve ortak arama duyuruları yayınlamaktadır.  Bunun yanında KOBİ’lerimize ihaleler, fonlar, ticari heyetler, alım satım talepleri vb. konularda haberler içeren e-posta duyuruları da yapılmaktadır. Ülkemiz KOBİ’leri gün geçtikçe daha yoğun bir rekabet ortamında yer almaktadır. KOBİ’lerimizin, dünya ölçeğinde rekabet gücünü artırabilmesinin yolu olarak Dünya’da KOBİ’lerin faydalandığı her türlü araçtan ülkemiz işletmelerinin fazlasıyla yararlanmasını sağlamak en büyük ödevlerimizden biridir. Ülkemizin kıt kaynaklarından artırılan fonlarla ödenen ve her kuruşunda 80 milyon halkımızın hakkı bulunan yerel katkı ile katılım sağlanan Avrupa İşletmeler Ağı projesinden maksimum fayda ile KOBİ’lerimizi yararlandırmak  boynumuzun borcudur. Bugün ev sahipliğimizi yapan ve East Marmara Network konsorsiyumu içerisinde bulunan değerli ortaklarımızın başarıyla yürüttükleri AB ve benzeri dış kaynaklı projelerden edindikleri kazanımlar ile birlikte oluşturduğumuz sinerji, Avrupa İşletmeler Ağı vasıtası ile KOBİ’lerimizi şahlandıracaktır” dedi.Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf ERBAY ise konuşmasında “Avrupa İşletmeler Ağı” projesinin kelimelerinin tek tek açılımını aldığımızda Avrupa Birliği ve günümüzün en önemli konseptlerinden biri olan “iletişim”i çağrıştırdığını ifade ederek her iki konunun da günümüzde işletmeler için taşıdığı öneme dikkat çekti. YTSO ve KOSGEB Bursa İGEM arasındaki işbirliğinin her iki kuruma ve Yalova’ya olumlu katkılarda bulunmasını temenni etti. Konuşmaların bitiminde Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Bursa İGEM arasında işbirliği protokolü imzalanmış olup, soruların cevaplandırılmasının ardından yapılan kokteyl ile etkinlik sona ermiştir.  

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL