MİMARLAR ODASINDAN AÇIKLAMA

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yalova Mimarlar Odası Başkanı İsmal Hakkı Gültekin son dönemde alınan imar kararları ile ilgili ültimaton gibi bir açıklama yaptı. Gültekin açıklamasında şöyle konuştu: 9 Mart Salı günü Halk Eğitim Merkezinde Kent Konseyi tarafından kent müzesi ile ilgili düzenlenen panelde düşüncelerini ve fikirlerini serbestçe açıklayabilen kültürel mirasın kent kimliğinin korunma- sı konusunda birliktelik gösteren bir topluluk vardı.Sayın Valimiz Doç.Dr. Yusuf ERBAY’ın panel yöneticisi olması seviyeli bir oturumun olmasına yol açtı. Eski Kaymakamlık Binası projesinde emeği geçen  Valimiz Doç.Dr.Yusuf ERBAY’ a, Belediye Başkanımız Sayın Yakup KOÇAL’ a Kent Konseyi Başkanı Sayın Şükrü ÖNDER’ e ve  diğer emeği geçenlere kamuoyu önünde Mimarlar Odası olarak teşekkürü borç biliriz.     Bu bağlamda kentle ilgili planlama, yatırım, ana kararların kent konseyinde görüşülmeden alınma- ması gerektiği gerçeği ortaya çıktı.      Kentimiz ve yakın çevresinde yer alan kentsel alanların, günümüz kent ve kentleşme sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine yönelik görüşlerimizi yerel yönetimlerde görev alan belediye başkanları ile paylaşmayı anayasamızın 135.maddesinde tanımlanan bir meslek örgütünün  kamusal sorumluluğu çerçevesinde bir yükümlülük olarak değerlendirmekteyiz.  5393 sayılı belediye kanunu ile öngörülen kent  konseyinin yapılanması sağlıklı oluşturulması ve işletilmesi kaydıyla çağdaş belediyecilik anlayışıın temellerini oluşturacağı inancı içindeyiz Mimarlar Odası olarak yerel yönetim kadrolarından beklediğimiz kentlilik bilincinin oluşturulması ve kentsel kararlara katılım sağlama çabası, kent yönetimi kadrolarının ana çalışma aksını oluş- turmalıdır.         Belediyelerimiz yalnızca gündelik bir takım teknik hizmetleri yerine getiren kurumlar olarak değer- lendirilmekten kurtarılmalı, kentimize sürekli katma değer üreten, sosyo-ekonomik büyümesini merkezi otoritenin vesayetine ihtiyaç duymadan kendi kendine sağlayabilen örgütlenmelere taşı- yabilmelidir.        Yerel yönetimlerin tüm eylemleri hukukun üstünlüğü ilkesinden yola çıkan, kamu yararınıönplan- pa tutan, kentsel gelişmenin insan odaklı, doğal ve kültürel değerlere saygılı ve çağdaş yaşam ko- şullarına uygun olmasını öngören, günlük ucuz politikalarla yönlendirmemesi gerektiğini kabul eden bir anlayışla ele alınmalıdır.       Planlama, kentlerin geleceğini oluşturmada en temel araçtır. Plan olgusunu yalnızca ranta dayalı fiziki mekan parselasyonu gibi algılayan imar planlaması anlayışları reddedilmeli, kentin geleceğini kucaklayan, kentsel gelişmeyi yönlendiren ” şehir planlaması” anlayışları sergilenmelidir. İmar planlaması hizmetleri bilimsel niteliği öncelik taşımak üzere yetkinliği kanıtlanmış uzmanlar gözeti- minde ve denetiminde yaptırılmalı, uygulama süreçleri yine bilimsel titizlikle izlenmelidir  Yalova imar planı yeniden ele alınmalı çeşiti parçacıl müdahalelerle,abartılı fiziki mekan tercihleri ortaya çıkartan ve geleceğe yönelik kentsel gelişmeyi tanımlamak ve yönlendirmekten uzaklaşan bu plan revize edilmelidir.       Giderek yerel yönetimlerin uygulamalarında yer alan bilim ve tekniğe aykırı imar planı düzenleme- leri, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılaşmalara göz yuman yaklaşımlar, yine kent ve kentlilik hukukunu yaralayan davranışlar olup, izin verilmemelidir.             Yerel yönetimler, mimarı kentsel gelişmenin ayrılmaz bir parçası olarak görmeli, bu konuda top- lumu bilinçlendirmeyi önemsemeli, mimari niteliği geliştirmek üzere yarışmaları teşvik eden meslek odası denetimini benimseyen anlayışlar sergilenmelidir. Kamu ve toplum yararını, insanı, yereli, kültürü öne çıkartan projeler yerine, rant odaklı, ayrıcalıklı imar haklarıyla donatılmış proje- lerle, yeşil alanları, sosyal donatı alanlarını yok eden anlayışlara geçit verilmemelidir.  Kent içi ulaşım politikası, yaya ulaşımı, toplu ulaşım ve çevreye saygı öncelikli olarak vurgulanmalı keyfi ve ranta yönelik art niyetli kararlara göre değil, sağlıklı imar planlaması ve arazi kullanım kararlarına dayalı olarak erişebilirliği kolaylaştıran kentsel ulaşım planlaması kararları uyarınca oluşturulmalıdır.        Engellilerin kentsel yaşamın her alanına erişebilirliğini sağlayan önlemlerin alınmasında yerel yö- netim yöneticilerinin kararlılığının büyük önemi vardır. Kent ve yapı ölçeğinde, yönetmeliklerce de belirlenen düzenlemelerin yaşama geçirilmesi sorumluluğunun gerekleri kesinlikle yerine getirilme- lidir.         Mimarlar Odası yerel yönetimlerin       Katlımcılığı benimseyen        Kentsel sorunların toplumun olabildiğince tüm kesimlerin mutabakatı ile çözüleceğine içtenlikle inanan          Şeffaf          Sürekli ve sürdürülebilir toplumsal denetime ve hesap vermeye açık    İşleyişinde insan hakları ve evrensel demokrasi ilkelerine saygılı     Yönetimde toplumun olabildiğince tüm kesimlerin dengeli temsiliyetini öne çıkartan  anlayışları benimseyerek hizmet veren yapılanmalar oluşturmalarını ve böylece başarılı olmalarını dileriz.            

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Yalova Atakent Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!