TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 128.854
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 975
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 4
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 946
Genel

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

  Kamuoyunda, “Kentsel Dönüşüm Projesi” olarak bilinen, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 31.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın amacı; afet riski altındaki alanlar ile..

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

 

Kamuoyunda, “Kentsel Dönüşüm Projesi” olarak bilinen, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” 31.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasanın amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, sağlıklı ve güvenli yaşama alanları sağlamak üzere iyileştirme, yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek, şeklinde tanımlanmıştır. Yasanın çıkartılma amacının, deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve çürük yapıların yıkılarak yeniden yapılmalarının sağlanmasıdır. Ülkenin gerçekten acil ihtiyacı olan bir yasal düzenleme olarak görülmektedir. Ancak kanunda, bazı konularda ayrıntılı düzenleme yapılmış olmasına karşın, birçok konuda ise belirsizlik ve boşluk bulunmaktadır. Bu nedenle, yasanın uygulanması sırasında önemli sakıncaların ortaya çıkabileceğini ve çok büyük sıkıntıların yaşanabileceğini de açıkça ortadadır.
Kanunda riskli alan ve riskli yapı şeklinde iki tanım üzerinde çokça durmuş ve bu iki tanım çerçevesinde şekillenmiştir. Yasanın bir başka önemli özelliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çok geniş yetkilerin tanınmış olmasıdır.
Yasadaki tanımına göre;
Riskli yapı; Riskli alan içinde veya dışında olup ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı tespit edilen yapı, anlamındadır.
Riskli alan; Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan,

Riskli yapıların tespiti
Riskli yapıların saptanması işleri, Bakanlıkça belirlenmiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Bir yapının riskli yapı olup olmadığıyla ilgili tespit masrafları yapı malikleri tarafından karşılanacaktır. Malikler yapılarının riskli yapı olduğunu kendileri tespit ettirebileceği gibi, Bakanlık da, riskli yapıların tespitini maliklerden isteyebilecektir. Yapılan bu tespitlerin sonuçlarına karşı malikler, onbeş gün içinde itiraz edebilecektir. Yapılan itirazları, Bakanlığın oluşturacağı teknik heyetler inceleyip karara bağlayacaktır. Anlaşılacağı üzere bir yapının riskli yapı statüsüne geçirilebilmesi, bu konuda kurulacak firmaların vereceği raporla mümkün olabilecektir. Bu önemli bir uygulama olacaktır, çünkü bir yapının riskli yapı sayılması halinde, bunun önemli sonuçları ortaya çıkacaktır.

Tespiti yapılan riskli yapıların tapu kütüğündeki kayıtlarına (şerh) belirtme konulacaktır. Hatta riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmesi ve belediyelerce verilen hizmetlerin durdurulması mümkün olabilecektir.

*Önümüzdeki Hafta Tahliye Ve Yıktırma Usulü*

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL