Uncategorized

KARARI YARGI VERSİN

İMO’nun 12 Haziran Genel Seçimleri öncesindeki taleplerini de dile getiren Renkler, Türkiye genelinde diğer İMO’larla eş zamanlı olarak yapılan açıklamayla ülkenin sorunlarının çözümü adına taleplerini dile getirdi. TMMOB İnşaat Mühendisleri..

KARARI YARGI VERSİN

İMO’nun 12 Haziran Genel Seçimleri öncesindeki taleplerini de dile getiren Renkler, Türkiye genelinde diğer İMO’larla eş zamanlı olarak yapılan açıklamayla ülkenin sorunlarının çözümü adına taleplerini dile getirdi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yalova Temsilciliği Başkanı Mahmut Renkler, Yalova Üniversitesi’nin merkez kampusu için bir ‘B planı’ olması gerektiğini belirterek, “Üniversitenin kampus için TİGEM’i istemesini normal karşılıyorum. Ancak TİGEM’le ilgili Ziraat Mühendisleri Odası’nın açtığı ve kazandığı davalardaki kararlara bakın, Atatürk’ün burasını tarım yapılması ve hilesiz meyve yetiştirilmesi için halka bağışladığına atıfta bulunuluyor. Yargı burada hangisinin kamusal yararının üstün olacağına karar verecektir, üniversitenin mi, tarımsal üretimin mi? Yargıya kimsenin müdahil olmaması lazım. Yalova’da yargıyı etkilemeye yönelik bir hareket var, bunu tasvip etmem mümkün değil. Üniversitenin bir ‘B planı’ mutlaka olmalıdır. Sonuna kadar desteklediğim Kılıçköy’deki yer, idealdir” diye konuştu. Yalova Üniversitesi’nin düzenlediği yürüyüşün ardından bazı sivil toplum örgütlerinin açıklamaları olduğunu, bunun ardından basının davet edilmediği üst düzey yönetici ve bürokratların katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydeden Renkler, o toplantıda merkez kampusun TİGEM’de olmasının getireceği trafik yükü başta olmak üzere dezavantajları dile getirdiklerini belirterek, “Yalova Üniversitesi’nin TİGEM’de olmaması için binlerce neden sayılabilir” dedi. Renkler, üniversite yönetimine de sitemde bulunarak, “Üniversite bizlerle barışık değil. Hiçbir hareketini bizlerle paylaşmıyor. Ben Yalova’da bir stk olarak tanışmıyorum. Onlar hiçbir problemi buraya getirmedi, ben de onlara gitme ihtiyacı hissetmedim. Böyle bir kopukluk var” dedi. İl Özel İdaresi’nde askıya çıkarılan TİGEM, Arboretum, Yalova Tesisleri konut alanına çevrilmesi ve Hacımehmet Ovası yoğunluk artışı kararlarına gerekli itirazlarını yapacaklarını belirten Renkler, bu kararların ayrı ayrı değerlendirilmesinden yana olduklarını kaydetti. TİGEM’in Yalova Üniversitesi’ne tahsisi için Başbakanlık YPK tarafından alınan 2010/T-39 No’lu tahsis kararının iptaline yönelik olarak Ziraat Mühendisleri Odası Ocak 2011’de dava açmış, daha önce YPK tarafından Yalova TİGEM’in önce tasfiyesi, ardından özelleştirilmesi kararlarına karşı açtıkları ve kazandıkları davaları da emsal göstermişler, bunun üzerine Yalova Üniversitesi tarafından Yalova’da bir protesto mitingi düzenlenerek, üniversiteye yakın dernekler de TİGEM kampusuna destek verdiklerini açıklamışlardı. İMO’nun 12 Haziran Genel Seçimleri öncesindeki taleplerini de dile getiren Renkler, Türkiye genelinde diğer İMO’larla eş zamanlı olarak yapılan açıklamayla ülkenin sorunlarının çözümü adına taleplerini dile getirdi. Renkler, “Ülkemiz 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan genel seçim sürecine girmiş bulunmaktadır. Ülke yönetimine aday olan mevcut hükümet ve diğer siyasi partiler seçim atmosferine girmiş ve yönetime gelmeleri durumunda yapacakları icraatlar üzerine açıklamalarda bulunmaktadırlar. Biz inşaat mühendisleri örgütlülüğümüzden gelen gücümüzle ülkemizi yönetmeye aday olan siyasi partilerden; kamu yatırımlarının artırılmasını, kamu istihdamının desteklenmesini, kamuda 4/C statüsünde istihdama son verilmesini, inşaat mühendislerinin ucuz işgücü olarak değerlendirilmemesini, mühendislik ücretlerinin geçim standartları endeksine göre belirlenmesini, torba yasanın çalışanların aleyhine olan kısımlarının iptal edilmesini, eşitlik ilkelerine aykırı olan Hizmetlerin Genel Ticareti Anlaşması’na son verilmesini, TOKİ inşaatlarının yapı denetim kapsamına alınmasını, TOKİ’nin asıl amacı olan dar gelirlilere konut üretme amacına hizmet etmesini, yapı denetim sisteminde denetçi ve kontrol mühendisi olan üyelerimizin özlük haklarının gözetilmesini, bir mühendislik alanı olan İş Güvenliği Uzmanlığını yalnızca mühendislerin icra etmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılan düzenlemelerde TMMOB ve TTB’ye aktif rol verilmesini, kamu ihale sisteminin ‘adrese teslim ihale’ anlayışından çıkarılmasını, eğitim sisteminin kamu hizmeti olma niteliğini sürdürmesini, bütçeden eğitime ayrılan payın artırılmasını, vakıf üniversitelerini cazip hale getiren politikaların önüne geçilmesini, gerekli altyapı oluşturulmadan üniversite açılmamasını, teknik eğitim fakültelerinin teknoloji fakültelerine dönüştürülmemesini, 1938’de çıkarılan 3458 sayılı kanunun çağdaş normlara göre revize edilmesini; demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa ve barış içinde bir arada yaşama koşullarının oluşturulmasını talep ediyoruz.” dedi. Renkler, “Son söz; Demiryolları, karayolları, köprüler, viyadükler, limanlar, barajlar, sulama kanalları, enerji tesisleri, sanayi kompleksleri, gökdelenler, toplu konutlar, spor tesisleri, anıt vb. binalar inşa ederek yaşam kalitesinin artmasında önemli rol üstlenen inşaat mühendislerinin bir başka misyonu da hiç kuşkusuz daha demokratik ve yaşanabilir bir toplum inşa edilmesine katkı koymak ve buna ilişkin talepleri her platformda dile getirmektir.Bu bağlamda; 12 Eylül 1980 Askeri cunta döneminde hazırlanan ve başta örgütlenme özgürlüğü olmak üzere tüm demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran mevcut anayasa değiştirilmesi ve tüm toplumsal kesimlerin katılımıyla demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasanın hazırlanması gerekmektedir. Diğer yandan, ülkemizde yaklaşık otuz yıldır devam eden elli bine yakın insanımızın canına malolan, ülke kaynaklarının heba edildiği çatışma ortamının kalıcı olarak sonlandırılması gerektiği açıktır. İnşaat Mühendisleri Odası, demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasa ve etnik ve dini temelli ayrımcılığın olmadığı, kardeşçe barış içinde bir arada yaşama koşullarının oluştuğu bir Türkiye talep etmektedir” diye konuştu.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL