TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 128.854
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 975
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 4
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 946
Genel

KADININ YASAL HAKLARI

Öncelikle kadın olarak anayasal haklarımızı bilmemiz gerekir. Anayasanın temel ilkelerinden birisi, 10. Maddede düzenlenen “kanun önünde eşitlik” ilkesidir.Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle..

KADININ YASAL HAKLARI

Öncelikle kadın olarak anayasal haklarımızı bilmemiz gerekir.

Anayasanın temel ilkelerinden birisi, 10. Maddede düzenlenen “kanun önünde eşitlik” ilkesidir.
Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (AY mad. 10)
Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. (AY mad. 12)
Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. (A.Y. mad.17)
Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. (A.Y mad. 40)
Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (A.Y. mad. 41)
Anayasanın bu maddelerine dayanılarak da çeşitli kanunlarda düzenlenmiş ve gündelik hayatımızda karşılaştığınız olaylarla mücadele etmenizi sağlayacak olanaklar mevcuttur.

Aile içinde Gördüğünüz Kötü Muamele veya Şiddete Karşı Ne Yapabilirsiniz?

Aile içi şiddet, ülkemizde çok yaygın bir şekilde yaşanan bir durumdur. Aile içi şiddetten dolayı en başta kadınlar ve çocuklar zarar görmektedir. Aile içi şiddete maruz kalanların, içinde bulundukları durumdan nasıl kurtulacaklarını, ne gibi haklarının olduğunun bilincine varmalarının önemi çok büyüktür. Şiddete maruz kalan veya tehlikesi bulunan herkes, en yakın polis merkezine, jandarma karakoluna, Cumhuriyet Savcılığına, Aile Mahkemesine, Kaymakamlığa ve Valiliğe başvurabilir.
Mülki amir niteliğinde kaymakamlık veya valilikten korucu tedbir alınmasını isteyebilir. Kendisine ve beraberindeki çocuklara bulunduğu yerde veya başka bir yerde barınma yeri sağlanmasını; geçici maddi yardım yapılmasını, psikolojik açıdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesini, çocuklara geçici kreş sağlanmasını talep edebilirler.
Hâkimden ise; iş yerinin değiştirilmesini, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasını, hayati tehlikenin varlığı halinde ve alınan tedbirlerin yeterli olmaması durumunda kimlik bilgilerinin değiştirilmesi dahi talep edilebilir. Ayrıca hâkimden bazı önleyici tedbirleri alması da talep edilebilir.
Başvuru üzerine aile mahkemesi hâkimi, şiddet uygulayan kişi için aşağıdaki tedbirlere veya başka uygun göreceği tedbirlere de hükmedebilir.
Aile bireylerine karşı şiddete ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte yada ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması, aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi, aile bireylerini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, varsa silah veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması gibi…
Yukarıdaki bu imkânlara şiddet uygulayan kişi için bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması da ekleniyor. Böylece şiddet uygulayan kişinin herhangi bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığı hususunun tespiti ve tedavisi ile uyguladığı ya da uygulayacağı şiddetin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Söz konusu tedbirler en fazla altı ay süreyle uygulanıyor. Bu süre içinde mahkemenin hükmettiği tedbire uymayan kişi, hapis ile cezalandırılabiliyor.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL