TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 346.435
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 27.688
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 231
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 27.949
Uncategorized

İŞTE ŞOK RAPOR

Barbaros Binicioğlu döneminde Yalova’ya getirilen tarihi Inkılap Vapuru ile ilgili Belediye Meclisinin şok raporu basına ulaştı.Başkanlığını Orhan Veli Döğüşçü’nün yaptığı komisyon raporunda Inkılap vapurunun 2 katının kaçak olarak inşaa edildiği,..

İŞTE ŞOK RAPOR

Barbaros Binicioğlu döneminde Yalova’ya getirilen tarihi Inkılap Vapuru ile ilgili Belediye Meclisinin şok raporu basına ulaştı.Başkanlığını Orhan Veli Döğüşçü’nün yaptığı komisyon raporunda Inkılap vapurunun 2 katının kaçak olarak inşaa edildiği, Yasal olmayan ve kamu zararı teşkil eden teknik hatalar yapıldığı ve İhale şartnamesine aykırı hususların olduğu belirtildiİŞTE İNKLAP VAPURUNUN KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisinin 08/06/2011 tarih ve 181 sayılı kararı ile Cumhuriyet Meydanında bulunan İnkilap Gemisinin mevcut durumunun eldeki verilere göre, Hukuk İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda teknik, hukuki ve mali açıdan değerlendirilerek gerekli görüşmelerin yapılması ve çözüm bulunması için, komisyon üyesi olarak seçildik.   20/06/2011 tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZSÜMER’in odasında;   ·               Komisyon sözcüsü başkanı olarak Orhan Veli DÖĞÜŞCÜ’nün seçilmesi, ·               Komisyon, Belediyemizin komisyon koordinatörü olarak atadığı Hukuk İşleri Müdürü  A. Murad KULELİ’nin İnkılap Gemisinin getirilişinden bu güne kadar olan süreçteki aşamaları ile ilgili bilgi ve belgeleri toplanması talep etmiştir. ·               Belediye Başkanlığı’nın; İnkılap Gemisi ile alakalı teknik durum tespiti yapılması için Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’ne incele yaptırmak için 15/06/2011 tarih ve 4737136 sayılı yazısı ile başvuruda bulunduğu, çalışmaların tamamlandığı ve sonuç raporlarının beklendiği komisyona  hukuk işleri müdürü tarafından bildirilmiş, raporlar geldikten sonra değerlendirme yapılması kararlaştırılmıştır, ·               Komisyonun ikinci toplantısının 28/06/2011 tarihinde saat 15.00 de yapılması   Hususlarında kararlar almıştır.   28/06/2011 tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZSÜMER’in odasında;   ·               İnkilap Gemisinin Yalova’ya getirilmesinden bu güne kadar yapılan yazışmalar, bilgi ve belgeler kamisyon tarafından incelendi, ·               Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Hocalarından Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ ve Y. Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ’nin hazırladığı “ İnkilap Gemisi’nin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi hakkında Teknik Değerlendirme Raporu okundu, ·               Türk Loydu Vakfı İktisadi İ İşletmesi, Sörveyör Seyhan ÖZKAN ve Yeni İnşa Birim Başkanı Ercan ÖZOKUTUCU’nun hazırladığı “ İnkilap Gemisi Durum Tespit Raporu okundu, ·               ZETAŞ ( Zemin Teknolojisi A.Ş. ) nin hazırladığı “ Yalova Sahilinde Mevcut Şehir Hatları Vapurunun Su Etkilerinden Korunması için Zeminde Önlem Alınması” rapor okundu, ·               Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden İnkılap Gemisinin Yalova’ya getirildiği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca silüeti’nin kıyı dolgusu imar planında onaylandığı orijinal hali ile Restoran-Kafeterya olarak kullanılmasının İmar kanunu ve Kıyı Kanunu açısından herhangibir sakıncasınının olup olmadığı hakkında görüşünün  alınması, ·                Komisyon kararının belirlenmesi için üçüncü toplantısını 01/07/2011 tarihinde saat 15.00 de yapılması Hususlarında karar almıştır. 01/07/2011 tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZSÜMER’in odasında komisyon toplanmış ve aşağıdaki tespitleri yapmıştır.   Hukuk işleri müdürlüğü’nün komisyonumuza vermiş olduğu bilgi ve belgeler incelendiğinde; a-) İnkılap gemisi 07/08/2006 tarih ve 179 sayılı Belediye Meclis kararı (ek-1) doğrultusunda Belediye Encümeninin 27/09/2006 tarih ve 701 sayılı kararı(ek-1) gereğince 25 000.00 $ ABD doları bedelle İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden satın alınmış ve kıyı Emniyetine ait römorkörler ile çekilerek 10/04/2008 tarihinde şu an bulunduğu alana getirilerek sabitlenmiştir. b-) İnkılap gemisi 07/05/2008 tarihinde yapılan kiralama ihalesi ile belediyemiz şirketlerinden Yabeltaş A.Ş.’ye kiralanmış, Yabeltaş ;Yalova Asliye Hukuk Mahkemesinde 2009/279 sayılı dava dosyası ile 1 213 893,34 T.L. tutarında inkılap gemisinin tadilat , bakım ve onarımı için alacak davası açmıştır. Belediye meclisinin 07/09/2009 tarihli oturumunda konu ile ilgili araştırma yapılması için belediye meclis üyeleri Cemil AYDIN, Kasım AVAR, Kadir OFLUOĞLU’ndan oluşan bir komisyon seçilmiş, komisyon yaptığı çalışmalar neticesinde “ Yabeltaş A.Ş.’nin İnkılap gemisinde yapmış olduğu harcama kalemlerini incelemiş…” , “ Yabeltaş A.Ş. tarafından gemiye yapılan harcamaların artı değer olarak belediyemiz yararına olduğundan ve bugün itibarıyla bu harcamaların yapılacak olması olması halinde çok yüksek meblağlara ulaşacak olması göz önüne alınarak talep edilen bedelin davacı Yabeltaş A.Ş.’ye ödenmesine…” ve “ 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/h maddesine istinaden sulh olunmasına…” karar verilmiştir (Ek-5). Komisyonun hazırlamış olduğu karar doğrultusunda, Belediye meclisi 08/09/2009 tarih ve 317 sayılı (ek-5) kararı ile davadan sulh olunmasına oybirliği ile karar vermiştir. c-) İnkılap gemisinin 03/08/2009 tarih ve 198 sayılı belediye meclis kararı (ek-4) ile belediyemize gelir getirmesi amacıyla kiralanması kararı alınmış ve 01/09/2010 tarihinde yapılan ihale ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında eğlence alanı ve lokanta olarak planlanan dolgu alanı içerisinde; restoran-kafeterya- yapılması, işletilmesi ve sürenin sonunda belediyemize teslim edilmesi koşulu ile 22 yıllığına gayri ayni hak tesisi şekliyle Atalaylar Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kiralanmıştır. d-) Atalaylar Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu tadilat ve ilave inşaat “ 3194 sayılı İmar kanunu, 3621 sayılı kıyı kanunu ve yönetmeliği ile gemi İnşa yönetmeliği ve Taşınmaz mal Kira sözleşmesi’nin…” hükümlerine aykırı olduğundan ; gayri ayni hak tesisi şekliyle yapılan kiralama sözleşmesinin tek taraflı olarak feshini gerekli hale getirdiği belediye encümeninin 01/06/2011 tarih ve 898 sayılı kararı ile feshedilmiştir. Ayrıca 898 sayılı encümen kararında “kiracı ihale sonrası sözleşme imzalamasına karşılık, yer teslim tutanağını imzalamaktan imtina etmiş ve yer teslimi yapılamamıştır.”  denilmektedir. e-) Denizcilik müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü2nün 18/04/2011 tarih ve 11771 sayılı yazıları doğrultusunda (ek-1) geminin makinalarının sökülmüş olması sebebiyle yerinde tamiratını uygun görmüş, yine İstanbul Liman Başkanlığını Gemi Sicil Müdürlüğünde “ Su Aracı-Yüzer Otel” olarak 04/05/2011 tarihinde cins değişikliği yapılmıştır. f-) Belediye başkanlığınca 15/06/2011 tarih ve 4684721 sayılı yazısı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denicilik Fakültesi ile Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinden “Su Aracı-Yüzer Otel” olarak  “ İnkılap Gemisinin kullanılabilirliğinin belirlenmesi için kurumunuzca teknik raporun hazırlanması husuunda gereği…”  talep edilmiş; bu kurumların hazırladığı raporlar 28/06/2011 tarihli toplantısında komisyona ibraz edilmiştir( Ek-2,Ek-3). g-)Üniversitenin fotograflarla destekleyerek hazırlamış olduğu  inceleme raporunda(Ek-2); ” Geminin mukavemetini sağlayan posta, tülani, perdeler, omurga gibi mukavemet elemanlarının değişen kısımları, kurallara uygun olarak hazırlanmamış ve birleştirilmemiştir. Bu nedenle geminin Loyd tarafından klaslanması’da mümkün olmamıştır.”,” burada gemi tamir ve tadilatı açısından son derece büyük yanlışlıklar bulunmaktadır. Gemi ana mukavemet elemanlarının sürekliliği bozulmuş ve çürüyen yerlere aynı mukavemeti yerine getiremeyecek elemanlar yerleştirilmiştir. “ ,” mukavemet elemanları belli yerlerinden kesilmiş ve yerine yeni elemanlar kaynatılmıştır. Malzemenin sürekliliği bozulmuş ve yanlış yerlerden kaynak edilmiştir. Mukavemet elemanlarının kaynakları boyadan boya olmak zorundadır, burada görülen elemanların iki veya üç naktasından neredeyse punto ( noktasal) kaynak atılarak birleştirilmiş olmasıdır.”,” Geminin orijinalinde bulunmayan ve üste çıkılan katların tavan ve taban sacları ile boyuna ve elemanları kurallar doğrultusunda seçilmemiş ve kaynak edilmemiştir. “, “Yapılan kaynak hataları yüzünden mukavemet elemanlarında çarpılmalar ve burkulmalar meydana gelmiştir.”gibi ifadeler ile yapılan yanlışlıklar sıralanmaya çalışılmış, raporun sonuç kısmında  “bir geminin öncelikle varlık sebebi sayılan stabilitesini ve mukavemetini geri dönüşümü mümkün olmayacak kadar tehlikeye düşüren bir çok unsurun İnkılap gemisi üzerinde var olduğu görülmüştür. Bunların başında, hem gemi orijinalliğini tamamen bozan, hemde gemi stabilitesini olumsuz etkileyen geminin mevcut güvertelerinin üzerine iki kat güverte ilave edilmiş olması, bunu dengelemek ve karinadaki su girişini engellemek için, gemi inşa kurallarına uygun olmadan oluşturulan çift dibe dökülen betonun, gemi dip mukavemet elemanlarına verebileceği zararların dikkate alınması örnek olarak sayılabilir. Ayrıca bu geminin yüzen deniz aracı olarak kabul edilebilmesi için, geminin mevcut durumuna ait olması gereken Loyd veya İdare onaylı plan-proje ve temel gemi mühendislik(meyil deneyi, stabilite ve mukavemet vb) hesapların bulunmadığı gözlemlenmiştir.” denilmektedir. h-) Türk Loydu’nun fotograflarla destekleyerek hazırlamış olduğu  inceleme raporunda(Ek-3);  “Geminin köprüüstü(Kaptan Köşkü) kısmının tamamen kesilerek gemiden atıldığı ve gemide seyir için gerekli hiçbir ekipman ve echizenin olmadığı..” , “ Ana güverte altında bulunan ve geminin stabilitesi ile yaralı bölme hesapları için gerekli olan enine perdelerin hepsinin su geçirmez bütünlüğünü kaybettiği tespit edilmiştir. Ayrıca ilave çıkılan iki kat ve gemi makinaları ve echizelerinin çıkarılmış olması sebebiyle geminin ağırlık merkezi yukarı çıkmış durumdadır.”gibi ifadeler ile yapılan yanlışlıklar sıralanmaya çalışılmış, raporun sonuç kısmında  “ inceleme tarihi itibarıyle geminin tamamıyla dış kabuktan ve güvertelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Orijinal yapısında olmayan otel maksatlı 2 kat ilave edildiği ve köprü üstünün gemiden çıkarıldığı görülmüştür. Gemi içinde klas kurallarına uymayan ve geminin yapısal bütünlüğünü bozan değişimler tesbit edilmiştir.” denilmektedir. I-)Hazırlanan her iki raporun ortak tesbiti olarak; gemide yasal mevzuata ve teknolojiye aykırı imalat ve ilavelerin yapıldığı, bu işlemlerin sonucunda “geminin stabilitesini ve mukavemetini geri dönüşümü mümkün olmayacak şekilde “ zarara uğratıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. j-)Komisyonumuz hazırlanan raporlardan anlaşılacağı üzere ,  geminin “ Su Aracı” olarak değil yolcu taşıyacak ve sefere çıkacak gemi olarak algılandığı ve raporların bu anlayış içerisinde hazırlandığını değerlendirmektedir. Raporlarda belirtildiği üzere geminin yasal mevzuata ve gemi inşa tekniğine aykırı olarak yapılan tamirat ve ilaveler neticesinde, “ geminin tekrar orijinal haline getirilmesi veya başka bir yüzen cisme dönüştürlümesi için  yapılması gerekenlere ait toplam maliyet geminin önceki değerinden fazla..” olacağı tesbiti yapılmıştır. Ancak geminin orijinal halinin bozulması sebebiyle, bulunduğu yerde orijinal hali ile belirtilen amaçlara yönelik kullanılması ile ilgili herhangi bir maliyet hesabı yapılmamıştır. k-) Türk Loydu’nun raporunda geminin tekrar yolcu taşıyabilmesi ve denize elverişli raporu alabilmesi için yaklaşık maliyetin “3 500 000.00 $” civarında olabileceği değerlendirilmiş. l-) Raporlarda “ Tüm mevcut deliller ve teknik değerlendirmeler ve yerinde yapılan incelemeler neticesinde geminin,  “ gemi söküm” yönetmelik ve kurallarına uygun olarak ve gerekli tüm çevre ve emniyet tedbirleri alınarak “ bulunduğu yerde sökülerek” bertaraf edilmesinin uygun olacağı” değerlendirilmiştir. m-)İnkılap gemisinin ihale şartnamesinde “vapur ve restoran-kafeterya alanı” olarak kullanılacağı belirtilmesine rağmen kira sözleşmesinin farklı olarak “restoran, bar kafeterya, disko, balo salonu, otel ve müze olarak kullanılacaktır.” olarak düzenlendiği, otel amaçlı ilavelerin yapıldığı, Türk Loydu’nun hazırladığı raporda geminin “orijinal yapısında olmayan otel maksatlı 2 kat ilave edildiği.. ” ibaresi ile tesbit edilmiştir. n-)Kiracı Atalaylar Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, kira sözleşmesini fesh eden 898 sayılı encümen kararında belirtildiği gibi ihale şartnamesine aykırı olarak “..yer teslim tutanağını imazalamaktan imtina..” ederek, “onaylı imar planına uygun olarak avan projelerin ihaleyi alan firma tarafından yaptırılacağı ve belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne onaylattıktan sonra yapımına başlanacağı…” hükmü yer almasına karşılık bu şartı yerine getirmeden tamirat ve tadilat işlemlerine başladığı anlaşılmıştır. Ayrıca 898 sayılı encümen kararında belirtildiği gibi yapılan “ tadilat ve ilave inşaatların 3194 sayılı imar kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmeliği ..”’ne aykırı  olduğu gerekçesi ile geminin orijinal hali ile yani kıyı dolgusu imar planında bakanlıkça silüetinin onaylandığı şekilde, restoran-kafeterya olarak kullanılmasının bu mevzuatlar açısından değerlendirilmesi için Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden görüş alınması için gerekli yazıların yazılması hukuk işleri müdürlüğünden talep edilmiş, halen bir netice alınamamıştır. o-) İhale şartnamesinin 19. maddesinde ( Ek-4) kiracının “ İstekli ita amirince onaylanan ihale kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde…”sözleşme yapması gerektiği, ” İdare  bu süre içinde taşınmaz malı mahallinde tanzim edilecek bir tutanakla şartnamede belirtilen niteliklere göre kiracıya teslim eder. Teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat belediyeye irat kaydedilir.” denmesine rağmen kiracı, yasalara aykırı birşekilde çalışmaya başlamış, şartnameye aykırı imalat ve ilaveler yaparak, geminin orijinalliğinin büyük ölçüde bozulmasına sebebiyet vermiş, belediyemizin ikaz ve durdurma kararlarına rağmen, yasal olmayan çalışmalara devam ederek, kendisinden önce yapılan harcama ve imalatlarıda tehlikeye atarak kamu zararı oluşmasına sebebiyet vermiştir. Sonuç olarak komisyon; yapmış olduğu çalışmalar ile hazırlanan raporlar ışığında,  İnkılap gemisinin orjinalliğinin bozularak kamu zararı oluşmasına sebebiyet verenler hakkında yasal yollardan işlem yapılmasını, bu süreç sonuçlanana veya yasal olarak tesbit yapılana kadar delil özelliği olacak olan geminin muhafaza altına alınmasına, yasal tesbit yapıldıktan sonra geminin akıbeti hakkında  karar verilmesini meclise tavsiye etme kararı almıştır saygılarımızla. Dört sayfadan ibaret olan işbu rapor komisyon üyeleri tarafından okundu ve imzalandı. 01/07/2011                                                 KOMİSYON ÜYELERİ Orhan Veli DÖĞÜŞCÜ               Baydur BİLEN                         Ahmet ÖZSÜMER Belediye Meclis Üyesi                   Belediye Meclis Üyesi                Belediye Meclis Üyesi                          EKLER 1-20/06/2011 Tarih ve 4737136 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı ve ekleri( onaltı ek) 2-15/06/2011 Tarih ve  4684721 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi “İnkılap Gemisi”’nin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi hakkında Teknik Değerlendirme Raporu 3-15/06/2011 Tarih ve  4684721 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı ve Türk Loydu İnkılap Gemisi Durum Tespit Raporu 4-Yalova 2. Noterliğince tanzimli 06 Ekim 2010 tarih ve 05891 yevmiye nolu “İhale Şartnamesi ve Kira Sözleşmesi” ( Atalaylar Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile yapılan)  5- Yalova 3. Noterliğince tanzimli 29 Mayıs 2008 tarih ve 06165 yevmiye nolu “İhale Şartnamesi ve Kira Sözleşmesi” ( Yabeltaş A.Ş. ile yapılan) ve ilgili evrakları ( Otuzyedi sayfa)  

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL