Uncategorized

İL GENEL YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR.

Yalova İl Genel Meclisi 2010 yılı Haziran ayı olağan toplantılarına Salı günü başlayacak. Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantıya Atalay Beştaş başkanlık edecek. İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı..

İL GENEL YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR.

Yalova İl Genel Meclisi 2010 yılı Haziran ayı olağan toplantılarına Salı günü başlayacak. Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantıya Atalay Beştaş başkanlık edecek. İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı gündemi ise şöyle; 1. Açılış ve yoklama.2. Bir önceki birleşime (07/05/2010 tarihli) ait meclis karar özetleri tutanağının okunması, 3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 2009 yılı Haziran ayı olağan toplantısında seçilen ve bir yıllık görev süresi sona eren Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna üye seçiminin yapılması,4. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere iade edilen, İlimiz Çiftlikköy İlçesi Sultaniye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan pafta 6, parsel 188’de kayıtlı taşınmaz üzerine Cezaevi yapılabilmesi için Çevre Düzeni Planındaki değişikliğe yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunda İl Genel Meclisinin almış olduğu 05/05/2010 tarih ve 111 no’lu kararı ile ilgili Valilik Makamının 14/05/2010 tarih ve 1900 sayılı gerekçeli yazılarının okunması ve müzakere edilmesi,5. 75. Yıl Ziya Gökalp ve 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okullarının üst kısmında bulunan Kapalı Spor Salonuna ait istinat duvarının bir kısmının yıkılması nedeniyle can güvenliği açısından tehlike arz etmekte olup, söz konusu istinat duvarı onarımının yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gençlik ve Spor, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 6. Armutlu İlçe Emniyet Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ihtiyaç duyulan mefruşatın satın alınmasında kullanılmak üzere Özel İdare bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 7. Atatürk İlköğretim Okulu bahçesindeki muhtelif bankalara ait mevcut ATM’lerin bulunduğu arsaların kiraya verilmesi teklif hakkında Gençlik ve Spor, Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,8. Altınova İlçesi, Subaşı Kalıcı Konutlarında bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 2. kat D Blok 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 27 no’lu işyerlerinin bedelsiz olarak Subaşı Belediyesine tahsis edilmesi teklifi hakkında İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,9. Taşköprü Beldesinde, bilhassa Taşköprü ve Kılıçköy bölgesinde meydana gelen kan kanseri ve kanser ölümlerinin neden olduğu unsurların araştırılarak tedbir alınması ve sonucundan İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi teklifi hakkında Araştırma Geliştirme Komisyonu ile Çevre ve Orman, Enerji ve Sağlık Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,10. İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi sınırları içerisinde faaliyette bulunan AKSA tarafından izinsiz olarak yapılan deniz dolgusundan sondaj ile numune alınarak, dolgu malzemesinin ne olduğunun tespit edilmesi için gerekli analiz çalışmasının yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Orman, Enerji ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,11. İlimizin ekonomik anlamda gelişmesini sağlamak ve yatırımcıları ilimize çekmek suretiyle istihdam yaratacak sanayi tesislerinin kurulmasına olanak sağlamak amacıyla sanayi alanlarının tespit edilerek 1/25000 ölçekli plana işlenmesi teklifi hakkında İçişleri ve Çeşitli İşler ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,12. ÇED olumlu raporu, ilgili kurum görüşleri ve Yapı Ruhsatı Bursa 3. İdare Mahkemesinin sanayi alanlarının iptaline ilişkin kararından önce alındığından, 2007 yılında meri imar planlarına uygun olarak değişiklik yapılan, dolayısıyla kazanılmış hak elde edilen, Çiftlikköy İlçesi, Kılıçköy, Şakşak Mevkiinde 31R-2C 31R-3B pafta, 107 ada, 1 parselde bulunan 132.695,15 m2 lik taşınmazın küçük sanayi alanı (otomobil fabrikası ve küçük ev aletleri) olarak 1/25000 lik çevre düzeni planında değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi,13. Mahkeme Kararıyla iptal edilen sanayi alanları ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1/25000 Ölçekli ve Stratejik Plan konulu 26/01/2010 tarih ve 728 sayılı yazılarında belirtilen hususların (sanayi alanları ve organize sanayi bölgeleri) değerlendirilmesi suretiyle Çevre Düzeni Planında gerekli düzenlemenin yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Orman, Enerji ve Sağlık Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca lisans verilen ve İlimiz, Armutlu İlçesi, Odunyolu-Baklab-Soğanlı, Tepe-Ayvalık, Tepe-Karasu-Tozdağı-Bayramtarla mevkilerinde bulunan alanların, 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Rüzgar Enerjisi Santrali (YALOVARES) alanı olarak işlenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,15. Hem Yalova halkına hem de çevre illerde yaşayanlara hizmet edecek spor kompleksi içerisinde futbol sahası, kapalı ve açık spor salonları, lokantalar, kafeteryalar ve konaklama üniteleri yapılması için Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları olarak 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılması teklifi hakkında ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,16. İlimizde yer alan dağınık beton santrallerini bir araya getirmek, ayrıca şehrimizin ortak menfaatleri ile kamu yararı gözetilerek beton santrali taleplerinin yöneleceği organize bir yerleşim alanının oluşturulması amacıyla İlimiz Merkez Kirazlı Küçük Sanayi alanının doğusunda 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Kentsel Servis Alanı olarak belirlenen yerin Sanayi Alanı (beton santrali) şeklinde değişiklik yapılması teklifi hakkında ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 17. İlimiz Altınova İlçesine bağlı Hersek Köyündeki sulak alanların koruma altına alınması için bir koruma bandının oluşturulması ve bu hususun da 1/25000 ölçekli Yalova Çevre Düzeni Planına işlenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım Hayvancılık ve Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu ile Çevre ve Orman, Enerji ve Sağlık Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi18. Yalova Üniversitesinin gelişim planında da yer alan ve mevcut Birimlerle birlikte önümüzdeki dönemde açılacak olan, Akademik Birimlere ilişkin tesislerin yapılandırılacağı koordinatları belirtilmiş ekli krokideki alanların 1/25000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına işlenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 19. Önergeler, dilek ve temenniler, 20. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi,21. Kapanış,

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL