Uncategorized

GÖREVİ YERİNE GETİRMEYENE VE İHMALİ OLANA…

Yalova Valiliği adına bir açıklama yapan Vali Vekili Beyazıt Tanç yaptığı açıklamada “Yürütülen soruşturma  sonrasında görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri ve ihmal ve suiistimalleri görülen Belediye görevlileri hakkında da 4483..

GÖREVİ YERİNE GETİRMEYENE VE İHMALİ OLANA…

Yalova Valiliği adına bir açıklama yapan Vali Vekili Beyazıt Tanç yaptığı açıklamada “Yürütülen soruşturma  sonrasında görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri ve ihmal ve suiistimalleri görülen Belediye görevlileri hakkında da 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma izni verilmiştir” denildi. Valilik açıklaması ise şöyle; İlimiz Bahçelievler Mahallesi, Baltacı Çiftliği Mevkiinde, mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait alanda, “Asude Tatil Köyü” adıyla, imar mevzuatına aykırı yapılaşma olduğu yönünde Basın-Yayın kuruluşlarında yer alan haberlerle ilgili, Valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmış ve 23.02.2010 tarih ve 788 sayılı yazıyla Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden gerekli incelemenin yapılması istenmiştir.               Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce başlatılan inceleme kapsamında;               26.02.2010 tarih ve 321 sayılı yazıyla, Yalova Belediyesinden, varsa 11.07.1992 tarihinden önce onaylı imar planı ile güncel onaylı imar planından bir örneğin gönderilmesi istenmiş, Yalova Belediyesince 13.07.1987 tarih ve 10 sayılı karar ile onaylanan imar planı ile güncel imar planı gönderilmiştir.               12.03.2010 tarih ve 426 sayılı yazıyla, varsa 11.07.1992 tarihinden sonra bu alanda yapılmış olan kıyı revizyon planının gönderilmesi istenmiş, Yalova Belediyesince, bu alanda yapılmış olan kıyı revizyon planının bulunmadığı bildirilmiştir.               30.03.2010 tarih ve 501 sayılı yazıyla, söz konusu parseldeki yapıların yıkılmasından önce düzenlenmiş ruhsat olup olmadığının, bu yapılara ruhsat veya onarım ruhsatı düzenlenip düzenlenmediğinin, tutulan yapı tespit ve durdurma zaptından sonra 3194 ve 3621 sayılı Kanunlar uyarınca yapılmış herhangi bir işlem olup olmadığının Valiliğimize bildirilmesi istenmiş, Yalova Belediyesinin 27.04.2010 tarih ve 2205026 sayılı yazısıyla söz konusu tesisin 1992 tarihli Kıyı Kanunundan önce yapıldığı, 1987 tarihli imar planlarının da olması  sebebiyle Kıyı Kanunlarına tabi tutulmadığı, bu nedenle burada 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre bir işlem yapılmadığı Valiliğimize bildirilmiş ise de, bu yapıların ruhsatlı olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi henüz alınamamıştır.                Öte yandan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Valiliğimize gönderilen yazı ve eki şikayet dilekçesi üzerine, 04.03.2010 tarihinde 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma yapılması için ön incelemeci görevlendirilmiş ve tahkikat sonucunda TİGEM’de görevli personellerin 399 Sayılı Kanunun KHK hükümlerine tabi olması nedeniyle 31.03.2010 tarihli yazımızla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, yine ihmal ve suistimalleri görülen Belediye görevlileri hakkında da 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma izni verilmiştir.   Konuyla ilgili  süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Vali Vekili Beyazıt TANÇ                                                                                                                                       

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL