Uncategorized

FEZLEKE GİBİ BELGE

Yalova Belediyesindeki Rüşvet Kasedi Skandalında flaş bir gelişme yaşandı. Yalova Belediye Başkanlı Yakup Koçal’ın ‘ak’landıklarını ima eden beyanatlarının üzerine konuyu inceleyen başmüfettiş raporunu Yalova Valiliğine ulaştırdı. Konuyu yakın takip eden..

FEZLEKE GİBİ BELGE

Yalova Belediyesindeki Rüşvet Kasedi Skandalında flaş bir gelişme yaşandı. Yalova Belediye Başkanlı Yakup Koçal’ın ‘ak’landıklarını ima eden beyanatlarının üzerine konuyu inceleyen başmüfettiş raporunu Yalova Valiliğine ulaştırdı. Konuyu yakın takip eden editörlerimiz fezleke gibi olan raporu tüm detayları ile değerlendirdi.Mülkiye Başmüfettişi Şahin Demir ve Mülkiye Müfettişi Adnan Börü tarafından hazırlanan raporda ‘İmar Müdür Alpay Biterge’nin görevi kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturmanın açılmasına izin verildiği belirtiliyor. Yalova’daki incelemelerini tamamlayan Mülkiye Müfettişleri Yalova Valiliğine gönderdiği raporda şunlara yer verdi ; Karar tarihi 04.01 2012 Karar no: 498.01.01 – 2012/01 Hakkında ön inceleme yapılan Alpay Biterge , Yalova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü İddia: Görevi kötüye kullanmak. Olay yeri ve tarihi: Yalova 2008-2009-2010 Olayın öğrenilme tarihi: 21.10.2011 Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 26.09 2011 tarih ve B.M 2011 – 2445 Sayılı talep yazısı üzerine İçişleri Bakanlığı mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21.10 2011 tarihli onayı ,Mülkiye teftiş kurulu Başkanlığının 3.11.2011 tarih ve 5324 sayılı görev emri ile görevlendirilen, Mülkiye Baş Müfettişi Şahin Demir ve Mülkiye Müfettişi Adnan Börü tarafından yürütülen ön inceleme sonucu düzenlenerek Valiliğimize gönderilen 26-12-2011 tarih ve Ş.D 121/61 ve A.B 186/76 sayılı ön inceleme raporu ve ekleri incelenmiştir. Yapılan incelem değerlendirme sonucunda Yalova Belediyesi İmar Ve Şhircilik Müdürü Alpay Biterge hakında 18.03 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘ hafriyat toprağı,inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre işlem yapılmayarak imar ve şehircilik müdürü olarak inşaat ruhsatlarında yer alan ‘ TOPRAK BİLGİLERİ’ başlığı altında belirtilen bölümlerin boş bırakıldığı, ayrıca bunların denetimini yapacak birime bilgi vermeyerek anılan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını engellediği , bütün bunlar dikkate alındığında hafriyat işlerinin BELİRLİ FİRMALARA YÖNLENDİRİLMESİ KARŞILIĞI menfaat temin edildiği konusundaki iddialar ile ilgili olarak : Belediye İmar ve Şehircilik Müdürünün özellikle inşaat ruhsatlarındaki toprak bilgilerini doldurmadığı, Ağustos 2010 tarihinden itibaren verilen ruhsatlar dolayısıyla İmar Müdürlüğünce tespit edilen hafriyat miktarının temizlik işleri Müdürlüğüne düzenli olarak bildirilmediği bu suretle MEVCUT SİSTEMDEN YARARNALMA AMACI güttügü İmar ve şehircilik Müdürü olarak inşaat ruhsatlarına gerekli bilgilerin işlenilmemesi nedeniyle ortaya çıkan KAMU ZARARININ, hafriyat işleri ile uğraşan Belediyece ruhsatlandırılan firmaların , yaptıkları iş karşılığı elde ettikleri gelirlerin faturalandırılıp faturandırılmakdılarının tespitinin ortadan KALDIRILDIĞI, kesilen fatura karşılığı ödeyeceği vergi miktarlarının tespitinin kontrol edilmesinin İMKANSIZ hale getirdiği, bu suretle KAMU ZARARINA SEBEBİYET verdiği anlaşıldığından hakkında SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE; Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmakta olan Baydur Bilen’e ait Fevzi Çakmak Mahallesi 29 pafta 99 ada üzerinde bulunan parseller için İmar hükümlerine AYKIRI OLARAK,İMTİYAZLI İNŞAAT RUHSATI DÜZENLEMESİ iddiasıyla ilgili olarak, Aynı şahsa ait 118 ve 119 parseller üzerine verilen imar durumlarının 3194 sayılı İmar kanunu ve TİP imar yönetmeliği hükümlerine AYKIRI OLARAK DÜZENLENDİĞİ ilgilinin imar ve şehircilik Müdürü olarak iddia edildiği şekilde Belediye Meclis üyesi Baydur Bilen’e HER İKİ PARSELİ İÇİN İMTİYAZLI İNŞAAT RUHSATI DÜZENLEYEREK İMZALADIĞI, Belediye Meclis Üyesi Baydur Bilene ait 118- 119 nolu parsellerde çekme mesafeleri yapılmayarak AVANTAJLI İNŞAAT ALANI OLUŞTURULDUĞU , dolayısıyla GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI anlaşıldığından,hakkında SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE ; Kararın soruşturma izni verilmesi bölümünün hakkında ön inceleme yapılan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına tebliğine,4483 sayılı kanunun 3/b ve 6. Maddeleri uyarınca 4.1.2012 tarihinde Valiliğimce KARAR VERİLMİŞTİR.  

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Sitemizde yapacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra yayınlanacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL